Advocatenkantoor Advox lanceert ZORGKAFT voor bundeling van alle levenskeuzes

Wie het verdere verloop van zijn leven goed geregeld wil hebben, kan een testament of een zorgvolmacht opstellen. Maar er zijn nog zo veel meer wensen en keuzes die je zelf kunt bepalen voor als het fysiek slechter gaat tot aan het einde. Om mensen daarin te begeleiden pakt het advocatenkantoor Advox uit met de ZORGKAFT. Alle persoonlijke keuzes in verband met successieplanning, belangenbehartiging, het medische traject en specifieke wensen worden hierin gebundeld, zowel fysiek als in de cloud.

Bedenker en drijvende kracht achter het concept van de ZORGKAFT is Renate Proost. Zij is sinds 1990 verbonden aan de balie in Antwerpen. De voorbije 12 jaar legde zij zich als advocaat vooral toe op successieplanning en bewindvoering. Twee jaar geleden werd zij vennoot in het advocatenkantoor Advox met kantoren aan de Bredabaan in Brasschaat en de Kasteelstraat in Antwerpen. Ook hier houdt zij zich voornamelijk met bewindvoering en successieplanning bezig.

“Vanuit mijn expertise kom ik dikwijls in contact met alleenstaanden die zich veel vragen stellen over het verdere verloop van hun leven. Wat als zij ziek worden of in een rusthuis opgenomen moeten worden? Wat gebeurt er als zij komen te overlijden? Je kan op voorhand al veel zelf regelen door een zorgvolmacht, een verklaring van voorkeur of een testament op te stellen. Maar hiermee is ook lang niet alles geregeld.”

Successieplanning en belangenbehartiging

Haar frequente gesprekken met een alleenstaande dame brachten Renate Proost op het idee van de ZORGKAFT. Het gaat wel degelijk fysiek om een kaft waarin alle documenten in verband met successieplanning zoals testamenten, schenkingen en huwelijkscontracten worden gebundeld. In de ZORGKAFT gaat ook veel aandacht naar de keuzes die iemand vooraf maakt voor als die persoon bij leven zijn belangen zelf niet meer kan behartigen. Het kan dan gaan om een zorgvolmacht of een verklaring van voorkeur van bewindvoerder. In de kaft is ook ruimte voor een overzicht van de financiële middelen, verzekeringen, roerende goederen, onroerend goed en de specifieke verblijfswensen al dan niet in een rusthuis.

Het medische luik in de ZORGKAFT is ook belangrijk. Een wilsverklaring in verband met euthanasie of orgaandonatie zijn hier terug te vinden. Bepaalde wensen die een persoon heeft voor bij zijn overlijden, worden eveneens uitgeklaard. Dat heeft dan te maken met de keuze van begrafenisondernemer, alsook de muziek, de gasten en andere wensen voor de begrafenis. Is er een uitvaartverzekering en welke notaris behartigt de nalatenschap? Tot slot wordt de ZORGKAFT ook aangevuld met informatie over wat die persoon belangrijk vindt in zijn leven en waarmee rekening moet worden gehouden.

Met begeleiding

Aan de hand van gesprekken begeleidt Renate Proost de mensen in het traject van de ZORGKAFT, zodat zij die samen invullen. De kaft blijft fysiek bij de mensen, maar de inhoud ervan wordt ook in de cloud bewaard bij Advox. Als zich nadien wijzigingen voordoen, kunnen die eenvoudig via mail doorgegeven worden. De ZORGKAFT blijft op elk moment up to date, zowel in fysieke als in digitale vorm.

“De ZORGKAFT moet mensen vooral rust geven over het verdere verloop van hun leven, doordat ze zelf bepaalde keuzes maken voor de toekomst en ook kenbaar maken. Zij hebben zelf alles kunnen regelen volgens hun eigen wensen. Het is echt maatwerk, of zoals je wil het volledige plaatje met alle wensen en keuzes van die persoon in 1 geheel samengebracht”, aldus nog Renate Proost van Advox.

Meer informatie: tel. 03 291 07 99  –  bewind@advox.be  –  www.advox.be