Antwerps bedrijf APeXPRO ontwikkelt praktische EHBO-kit voor overheidsopdrachten

Heel wat ondernemers dingen graag mee naar overheidsopdrachten, maar kijken op tegen de vaak lange en ingewikkelde procedures, inclusief het gebruik van e-Procurement (software voor aanbestedingen) en e-Tendering (module om offertes in te dienen). Voor hen startte APeXPRO – het Antwerpse bedrijf dat ondernemers begeleidt bij het inschrijven op aanbestedingen en overheidsopdrachten – een unieke helpdesk op, waar ze terecht kunnen met al hun specifieke vragen.

Het nieuwe initiatief is 7 op 7 bereikbaar per telefoon en via e-mail. Het is laagdrempelig en biedt snelle antwoorden op ad hoc vragen in verband met de toch wel complexe wetgeving overheidsopdrachten en e-Procurement. De EHBO-kit voorziet heel speciaal ook ruimte voor kleine vragen, waarvoor ondernemers geen consultant willen aanspreken. Wanneer de ondernemer problemen ondervindt met e-Notification en e-Tendering, kan APeXPRO de computer van de aanvrager overnemen, waardoor alle mogelijke hindernissen snel en efficiënt worden overwonnen.

De grote meerwaarde van de nieuwe EHBO-kit zit juist in de doorgedreven praktische ondersteuning wanneer die ondernemers zich kandidaat stellen voor overheidsopdrachten. Transparant en met eenvoudig taalgebruik, want APeXPRO-zaakvoerder en procurement-expert Anja Palmaerts vermijdt heel doelbewust complexe juridische taal. De tarieven van de EHBO-kit liggen bovendien een stuk lager dan de consultancytarieven van APeXPRO.

Tijd en kosten besparen

“Op deze manier bespaart de ondernemer heel wat tijd en kosten”, vertelt Anja, die zelf ook geaccrediteerd e-Procurement trainer is. ”Die ondernemer weet veel sneller of een bepaalde overheidsopdracht ‘spek voor zijn bek’ is. Bovendien verhogen zijn slaagkansen aanzienlijk, omdat hij zijn troeven op de juiste manier inzet. Tot slot koopt de ondernemer-klant bij onze nieuwe helpdesk vooraf een aantal minuten aan. Die spendeert hij zoals hij dat zelf wil, wat tot een heel kostenefficiënt plaatje leidt.”

In een periode waarin veel ondernemers getroffen worden door de coronamaatregelen, blijft de overheid consequent aanbestedingen uitschrijven. Een mooie opportuniteit voor ondernemers om nieuwe mogelijkheden, kansen en markten aan te boren. Diezelfde overheid verplicht de diverse administraties overigens om op een heldere, transparante manier te communiceren over de timing van de betalingstermijnen en het financiële kader van hun opdrachten.

Ook voor publieke organen

Naast de ondernemers kunnen ook de publieke organen, die de vaak erg ingewikkelde aanbestedingsprocedures moeten opstellen, voor hulp aankloppen bij APeXPRO. Dit geldt voor alle administraties die subidies van de overheid ontvangen: ziekenhuizen, politie- en brandweerzones, culturele centra, gemeente- en provinciebesturen.

Omdat vele bedrijven en administraties momenteel zwaar lijden als gevolg van de Covid19-pandemie, verlengt APeXPRO de lanceringskorting voor zijn EHBO-kit tot eind dit jaar. Hiermee wil Anja Palmaerts bedrijven een bemoedigend duwtje in de rug geven om effectief mee te dingen naar overheidsopdrachten.

Meer informatie: https://apexpro.be