emino als dé referentie inzake werk, arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen

Jobcentrum (West-Vlaanderen), De Ploeg (Antwerpen), Job-Link (Vlaams-Brabant & Brussel), De Winning Opleiding en Begeleiding (Limburg) en De Poort (Limburg) – 5 organisaties die expert zijn in coaching op het vlak van werk in combinatie met arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen elk actief in een bepaalde regio – gaan fusioneren. Vanaf 1 januari 2018 vormen ze samen de nieuwe organisatie emino vzw.

De 5 partnerorganisaties ontstonden allemaal ongeveer 30 jaar geleden en waren al die tijd actief in hun eigen provincie. Ze zijn elk door de VDAB erkend als gespecialiseerd centrum voor opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB). Ze begeleiden op die manier mensen met beperkingen (van tijdelijke of blijvende aard), chronische ziektes, complexe problematieken of een vorm van handicap naar en in hun job.

“Door de sterk veranderende sector en de grotere concurrentie drong een nieuw ambitieus en toekomstgericht project voor de huidige GOB’s in Vlaanderen zich op. Concreet leidt dit nu tot de fusie van 5 organisaties die vanaf 1 januari 2018 de krachten bundelen onder de nieuwe naam emino”, legt algemeen directeur Marc vande Gucht uit. “Dankzij de nieuwe organisatie kunnen we onze dienstverlening in heel Vlaanderen aanbieden. Deze schaalgrootte door ons verruimd aanbod hebben we nodig om te kunnen groeien en tegelijkertijd onze visie trouw te blijven.”

Op het lijf geschreven

Werk is een belangrijke schakel in ieders leven. Naast brood op de plank geeft een job ook voldoening. emino is ervan overtuigd dat er een plek is voor iedereen op de arbeidsmarkt en zet zich specifiek in voor mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden. Dat kan zijn door medische, mentale, socio-economische, psychische, fysieke of zintuiglijke beperkingen. Samen met hen zoekt de organisatie naar een job die hen op het lijf geschreven is en wordt bepaald hoe ze invulling geven aan hun functie. Dit moet leiden tot duurzame loopbanen.

emino wil toekomstgericht groeien en verder allerlei activiteiten ontwikkelen voor alle klantengroepen. Voor werkzoekenden maakt de organisatie samen met hen de weg vrij naar de arbeidsmarkt door realistische en constructieve oplossingen te bieden. Voor werknemers die het gevoel hebben vast te zitten in hun job, bekijkt emino met hen wat de opties zijn en hoe ze persoonlijke groei kunnen realiseren.

Talent is schaars. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt zal al zijn beschikbaar potentieel talent nodig hebben. Daarom zijn ook werkgevers bij emino aan het juiste adres. Samen wordt gezocht naar een goede match tussen talent en jobprofielen, niet alleen op papier maar ook in de praktijk. Dat kan gepaard gaan met ‘on the job’-training die ervoor zorgt dat nieuwe medewerkers zich goed voelen op de werkvloer en in het team. Voor werkgevers wil emino dus de gespecialiseerde HR-partner zijn in aanwerving, loopbaanontwikkeling, retentie, re-integratie en outplacement. Tot slot wil emino voor de VDAB mee het verschil maken als partner in gespecialiseerd werkplekleren en gespecialiseerde jobcoaching.

Dynamisch en vooruitstrevend

Marc vande Gucht: “emino moet een dynamische en vooruitstrevende organisatie worden. Het is onze ambitie om dé referentie in Vlaanderen en Brussel te zijn op het vlak van werk in combinatie met arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen voor zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers. De klant staat altijd centraal in onze werking. Daar zetten we een kwalitatieve, mensgerichte dienstverlening tegenover. Als lerende organisatie willen we onze expertise en goede praktijken ook delen.”

emino heeft in totaal 204 medewerkers. Alle personeelsleden van de 5 partnerorganisaties blijven aan boord. De hoofdzetel is gevestigd aan Kipdorpvest 50 in Antwerpen. Verder telt emino 18 vestigingen: 4 in West-Vlaanderen (Brugge, Gits, Kortrijk en Oostende), 1 in Oost-Vlaanderen (Gent), 6 in de provincie Antwerpen (Antwerpen, Boom, Brasschaat, Geel, Mechelen en Turnhout), 2 in Limburg (Leopoldsburg en Lummen), 4 in Vlaams-Brabant (Leuven, Lovenjoel, Halle en Vilvoorde) en 1 in Brussel (Anderlecht). Dat zijn alle bestaande locaties van de 5 organisaties die samen emino vormen. Naast Marc vande Gucht als algemeen directeur is Luc Zelderloo, directeur EASPD, aangesteld als voorzitter van de vzw.

Enkele citaten

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk:

Als GOB’s samen gaan en hun krachten bundelen en op die manier nog sterker kunnen werken voor hun klanten, dan is dat zeker een goede zaak. De eigen kennis en specialisaties van die verschillende GOB’s samenvoegen in de nieuwe organisatie emino vzw, dat kan alleen maar goed zijn voor de klanten, maar uiteindelijk ook voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt en voor Vlaanderen in zijn geheel.

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB:

In Vlaanderen hebben we elk talent nodig. Maar sommige talenten krijgen vandaag te weinig kansen op de arbeidsmarkt. Dus moeten we meer inzetten met zijn allen om personen met beperkingen meer kansen te geven op die arbeidsmarkt. Dat kan onder meer door het GOB-landschap structureel in te bedden en te versterken in het VDAB-regielandschap. Het is dan ook mijn droom om te komen tot 1 sterke organisatie GOB Vlaanderen. De oprichting en lancering van emino vzw is alvast een heel belangrijke stap in die richting.

Meer informatie: www.emino.be