Opruimen.net voltooit vlot selectieve sloop van oud gebouw Zetes Cards

Opruimen.net met hoofdzetel in Brasschaat voltooide zopas een omvangrijk sloopproject voor Zetes Industries. Het oude bedrijfsgebouw van Zetes Cards, producent van onder meer de elektronische identiteitskaarten in België, werd selectief gesloopt. Daarbij moest Opruimen.net het oude gebouw scheiden van de productiehal. De opdracht werd in 4 weken tijd met circa 15 medewerkers tot een goed einde gebracht.

Zetes Cards is ondertussen al gestart met de bouw van een nieuw industrieel gebouw. Het bedrijf hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom viel de keuze doelbewust op Opruimen.net om het oude gebouw (3.500 m²) te slopen. Dit gebeurde op selectieve wijze met maximale recuperatie van alle materialen voor recyclage. Opruimen.net slaagde er ook in om de hinder voor de omwonenden en de nabijgelegen eigen productie tot een minimum te beperken.

Aan de bron scheiden

“Wij zijn gespecialiseerd in het leegmaken en selectief slopen van grote gebouwen. Daarom konden we probleemloos voldoen aan de verwachtingen van Zetes Cards. De voorwaarden die zij vooropstelden, passen volledig binnen onze doelstellingen”, benadrukt Philippe Van de Velden, een van de zaakvoerders van Opruimen.net bvba.

“In selectief slopen en scheiden van materialen staan we in ons land nog niet zo ver. In Engeland en Nederland bijvoorbeeld heeft men op dat vlak al een veel grotere voorsprong. We zien nog te veel overvolle containers met bouw- en sloopafval waarvan een groot deel perfect kan gerecycleerd worden. Het loont de moeite om de afbraakmaterialen aan de bron te scheiden. De kosten voor de afvalstromen gaan hierdoor sterk naar beneden. Ons milieu en de opdrachtgever plukken hiervan de vruchten.”

Zonder hinder

De selectieve sloop paste volledig binnen het milieubeheersysteem dat Zetes al had opgezet. Daarbij kon het bedrijf rekenen op de hulp van Opruimen.net met maximale controle op de milieu-impact van de eigen activiteit en op die van het slopen van een heel oud industrieel gebouw. Dat werd volledig leeggehaald. Het binnen- en buitenschrijnwerk met alle glaspartijen, hout- en dakwerk, leidingen en niet-inerte structuren werden eerst verwijderd. Alle materialen werden zorgvuldig geselecteerd voor recyclage. Nadien volgde de sloop van het cascogebouw. Dat gebeurde snel en zonder hinder voor de omwonenden en voor de aanliggende productie.

Voor meer informatie: www.opruimen.net