Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Het SaS in Sint-Job-in-‘t-Goor al 20 jaar in de bres voor kwetsbare doelgroepen

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Het SaS met zetel aan de Nijverheidsstraat 3 in Sint-Job-in-‘t-Goor is nu 20 jaar actief. Het ontstond in 1999 vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-Helpt Elkander. Dit gebeurde vanuit de bekommernis om kwetsbare doelgroepen op weg te helpen om een betaalbare huurwoning te vinden en hen verder te begeleiden. Op dit moment beschikt Het SaS over 300 ingehuurde woningen. Voor de nabije toekomst is het de bedoeling dat aantal nog sterk te doen stijgen.

Het SVK huurt woningen van privéverhuurders tegen een aanvaardbare huurprijs en verhuurt die door aan kandidaat-huurders. Het SVK vormt zo de schakel tussen de eigenaars van een pand en de huurders. Deze formule biedt voordelen voor de eigenaar (verhuurder), de huurder en voor de particuliere huurmarkt. De verhuurders worden verlost van de administratieve last van het verhuren en ze zijn zeker van hun inkomsten in ruil voor een redelijke huurprijs. Als kerntaak begeleidt het SVK de huurder bij het respecteren van de huurovereenkomst. Het SVK waakt ook over de kwaliteit van de woningen. Voor de huurders betekent het verkrijgen van een huursubsidie een groot voordeel.

Naast de hoeveelheid woningen die het SVK inhuurt, gaat ook veel aandacht naar een goede en betaalbare woningkwaliteit en de begeleiding van de huurders. Dat zijn mensen uit kwetsbare doelgroepen die omwille van lage scholing, zwakke gezondheid, werkloosheid, echtscheiding of andere mogelijke omstandigheden zelf weinig kans maken op de private huurmarkt. Op die manier vormen de SVK’s een betekenisvolle aanvulling op het aanbod van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Samenwerkingsinitiatief

De OCMW’s van Brasschaat en Brecht, huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-Helpt Elkander en het provinciebestuur Antwerpen namen in 1999 het initiatief tot de oprichting van SVK Het SaS. Grote bezieler was Jo Casaer, toenmalig voorzitter van OCMW Brasschaat. Hij werd meteen ook de eerste voorzitter van SVK Het SaS. Huidig voorzitter Ann Pycke neemt binnenkort afscheid van deze functie. Als gevolg van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen wordt de raad van bestuur opnieuw samengesteld.

Sinds 2005 is SVK Het SaS erkend door de Vlaamse overheid. Het werkingsgebied omvat de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel en Zoersel. Het SVK is een samenwerkingsinitiatief van liefst 17 partners: 12 gemeentebesturen ten noorden van Antwerpen, sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-Helpt Elkander, huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, Openluchtopvoeding vzw, OC Clara Fey en CAW.

Groeiende noden

“Op dit moment zijn 2.400 gezinnen ingeschreven bij SVK Het SaS. De noden op het vlak van wonen voor maatschappelijk kwetsbare mensen zullen naar de toekomst toe nog toenemen. Om hieraan tegemoet te komen, moeten beleidsmakers en het middenveld de handen in elkaar slaan en blijven samenwerken. De gemeentebesturen worden meer en meer de regisseur van hun eigen woonbeleid”, aldus Yann Blommaerts, coördinator van SVK Het SaS.

“Wij beschikken nu over 300 ingehuurde woningen. We zetten de komende jaren volledig in op een forse stijging van dit aantal. We hopen nog meer eigenaar-verhuurders te overtuigen om met het SVK in zee te gaan. Mogelijk kan er ook meer samengewerkt worden met projectontwikkelaars die bereid zijn om een gebouw in zijn geheel te verhuren aan het SVK.”

Woningkwaliteitscharter

De woningen die SVK Het SaS inhuurt van particulieren op de private huurmarkt, voldoen aan het woningkwaliteitscharter van Huurpunt vzw, de federatie van SVK’s in Vlaanderen. Ze beantwoorden onder meer aan bepaalde verwachtingen op het vlak van duurzaamheid en energie. Daarnaast is het charter ook bedoeld als een kwaliteitslabel naar de buitenwereld toe, een verklaring in feite dat SVK’s woningkwaliteit hoog in het vaandel dragen. Zij volgen dit charter omdat iedereen recht heeft op een kwaliteitsvolle woning.

Meer informatie: SVK Het SaS, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht), tel. 03 690 09 39, info@svk-hetsas.be, www.svk-hetsas.be